Sport

Predyspozycje do skutecznej redukcji masy ciała podczas aktywności fizycznej

Zwiększenie aktywności fizycznej może, ale nie musiwpływać istotnie na skuteczność redukcji masy ciała. Skuteczność redukcji masy ciała pod wpływem aktywności fizycznej może być w dużym stopniu uwarunkowana genetycznie.

Produktem genu ADRB3 jest białko stanowiące receptor beta-3 adrenergiczny, który zlokalizowany jest w tkance tłuszczowej trzewnej i uczestniczy w procesie regulacji rozkładu tłuszczu. Zmniejszona aktywność tego białka oznacza zwiększone ryzyko otyłości, rosnące z wiekiem.

Produktem genu ADRB2 jest białko receptorowe beta-2 adrenergiczne, znajdujące się na błonach komórek tłuszczowych (adipocytów). Białko to pod wpływem katecholamin (adrenalina, noradrenaliny i dopaminy) umożliwia spalenie tłuszczu i wytworzenie energii. Zmniejszanie aktywności receptorów z powodu polimorfizmu prowadzi do otyłości brzusznej i przyrostu masy ciała wstępującego przez całe życie, począwszy już od dzieciństwa. Otyli mężczyźni, posiadający genotyp z allelami G, pomimo diety niskokalorycznej i regularnej aktywności fizycznej bardzo powoli tracą na wadze. Kobiety charakteryzujące się takim genotypem mogą być jeszcze bardziej odporne na utratę wagi.

 

Tagged , , , , , , , , ,