OGEN S.A.
Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa
NIP 118 218 58 55
REGON 381 950 723
KRS 0000767104