Dołącz do Programu Partnerskiego OGEN!

Genetyka jest przyszłością spersonalizowanej medycyny, diety oraz aktywności fizycznej. Dzięki Ogen możesz mieć możliwość korzystania z narzędzia gwarantującego spersonalizowanie zaleceń, udzielenie najwyższej jakości rekomendacji i zarabiania więcej!

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Informacja o przetwarzaniu danych w celach marketingowych [ rozwiń ]
Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe, w tym imię i nazwisko, fotografia, dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail), specjalizacja dietetyczna, nazwa i siedziba firmy, w której Pan/Pani pracuje, okres trwania praktyki zawodowej, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora polegającego na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń z zakresu produktów i usług oferowanych przez administratora, jak również umożliwieniu Panu/Pani udziału w przedmiotowych szkoleniach. Informujemy, że:• administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Centrum Analiz Genetycznych z siedzibą w Warszawie (01-918), ul. Nocznickiego 31, (CAG), • dane kontaktowe inspektora ochrony danych są następujące: [email protected],• odbiorcami Pana/Pani danych będą podmioty świadczące usługi na rzecz CAG, w tym dostawcy usług IT i usług hostingowych oraz partnerzy biznesowi współpracujący z CAG w związku z organizacją i przeprowadzeniem szkoleń,• Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 10 lat, • posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,• przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora,• podanie danych jest dobrowolne.

* Pola są wymagane