Zdrowie

Czy depresja jest dziedziczna?

Gorszy dzień i złe samopoczucie to normalne elementy życia emocjonalnego. To po prostu naturalna reakcja naszego organizmu na nieprzyjemne sytuacje, rozczarowania i niepowodzenia. Jednak kiedy nieustannie towarzyszy nam uczucie pustki i nie potrafimy cieszyć się życiem należy zainterweniować. Do najczęstszych objawów depresji należy płaczliwość, drażliwość, wycofanie społeczne, zaostrzenie wcześniej istniejących bólów, zmęczenie, zmniejszona aktywność oraz brak snu i obniżony apetyt. Depresja dotyka coraz więcej osób w każdym wieku, w Polsce prawdopodobnie może cierpieć na nią nawet 1,5 mln ludzi. Prognozy WHO w temacie tego schorzenia również nie są optymistyczne – organizacja przewiduje, że do 2030 roku depresja będzie najczęściej występującą chorobą na świecie.

 

Etiologia schorzenia   

Istnieje wiele hipotez dotyczących etiologii depresji. Naukowcy coraz częściej przychylają się do punktu widzenia, że jest to choroba klinicznie i pod względem podłoża patologicznego niejednorodna. Już od wielu lat podejrzewano genetyczne podłoże depresji, wciąż jednak brakowało badań na odpowiednio dużych grupach chorych. Ostatnie postępy w dziedzinie genetyki pozwoliły na wyodrębnienie wariantów genetycznych, których nosiciele mają zwiększone ryzyko zachorowania na depresję. Geny są jednym z czynników wpływających na rozwój tej choroby, ale nie mają charakteru determinującego.

Czynniki wpływające na rozwój depresji

Wśród psychiatrów dominuje przekonanie, że na wystąpienie depresji w głównej mierze mają wpływ trzy rodzaje czynników:

  • biologiczne – dotyczą przekazywania genów i nieprawidłowości w obrębie neuroprzekaźników;
  • psychologiczne – związane z konstrukcją psychiczną, dotyczą one m.in. reakcji na stres czy sposobów budowania relacji;
  • społeczno-kulturowe –  zaliczamy do nich czynniki zewnętrzne, czyli sytuację materialną i  zawodową, zagrożenie przemocą, szkodliwe wzorce rodzinne itp.

 

Przyczyny depresji

Mimo wielu badań nad depresją wciąż nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o jej podłoże. Do potwierdzonych teorii należą te o przyczynach obejmujących czynniki psychospołeczne i biologiczne.

Jako jedną z przyczyn zachorowania na depresję wymienia się niedobór neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego. Odpowiada on m.in. za plastyczność połączeń synaptycznych w mózgu, która to u osób ze skłonnościami do depresji jest znacznie upośledzona. Poziom neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego u osób zmagających się z depresją jest znacznie obniżony.

Inną wskazywaną przyczyną schorzenia są zaburzenia w funkcjonowaniu osi podwzgórze-przysadka-nadnercza. Kontroluje ona m.in. odpowiedź organizmu na stres. Z tego względu w badaniach genetycznych często zwraca się uwagę na mutacje w białkach wchodzących w skład osi lub regulujących jej funkcjonowanie.

Fizyczne objawy depresji jasno wskazują na powiązanie tej choroby z czynnikami biologicznymi. Oczywiście nie oznacza to, że stanowią jedyną czy główną przyczynę schorzenia. U podłoża choroby mogą leżeć także aspekty psychologiczne.

 

Jeśli zaobserwowałeś u siebie jakiekolwiek objawy, które mogą wskazywać na depresję, nie zwlekaj – skontaktuj się ze specjalistą. Rodzaj i stopień nasilenia symptomów to sprawy bardzo indywidualne, jednak zawsze istotne jest jak najwcześniejsze ich wykrycie. W diagnostyce schorzenia może pomóc również Raport Genetyczny Ogen. Pamiętaj, że skłonność do depresji jest dziedziczna – u dzieci osób chorych na zaburzenia depresyjne istnieje większe ryzyko rozwoju tej choroby. 

Tagged , , , ,