Zdrowie

Czy depresja jest dziedziczna?

Gorszy dzień i złe samopoczucie to normalne elementy życia emocjonalnego. To po prostu naturalna reakcja naszego organizmu na nieprzyjemne sytuacje, rozczarowania i niepowodzenia. Jednak kiedy nieustannie towarzyszy nam uczucie pustki i nie potrafimy cieszyć się życiem należy zainterweniować. Do najczęstszych objawów depresji należy płaczliwość, drażliwość, wycofanie społeczne, zaostrzenie wcześniej istniejących bólów, zmęczenie, zmniejszona aktywność oraz brak snu i obniżony apetyt. Depresja dotyka coraz więcej osób w każdym wieku, w Polsce prawdopodobnie może cierpieć na nią nawet 1,5 mln ludzi. Prognozy WHO w temacie tego schorzenia również nie są optymistyczne – organizacja przewiduje, że do 2030 roku depresja będzie najczęściej występującą chorobą na świecie.

Depresja -etiologia schorzenia   

Istnieje wiele hipotez dotyczących etiologii depresji. Naukowcy coraz częściej przychylają się do punktu widzenia, że jest to choroba klinicznie i pod względem podłoża patologicznego niejednorodna. Już od wielu lat podejrzewano genetyczne podłoże depresji, wciąż jednak brakowało badań na odpowiednio dużych grupach chorych. Ostatnie postępy w dziedzinie genetyki pozwoliły na wyodrębnienie wariantów genetycznych, których nosiciele mają zwiększone ryzyko zachorowania na depresję. Geny są jednym z czynników wpływających na rozwój tej choroby, ale nie mają charakteru determinującego.

Mimo wielu badań nad depresją wciąż nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o jej podłoże.

Czynniki wpływające na rozwój depresji

Wśród psychiatrów dominuje przekonanie, że na wystąpienie depresji w głównej mierze mają wpływ trzy rodzaje czynników:

  • biologiczne – dotyczą przekazywania genów i nieprawidłowości w obrębie neuroprzekaźników;
  • psychologiczne – związane z konstrukcją psychiczną, dotyczą one m.in. reakcji na stres czy sposobów budowania relacji;
  • społeczno-kulturowe –  zaliczamy do nich czynniki zewnętrzne, czyli sytuację materialną i  zawodową, zagrożenie przemocą, szkodliwe wzorce rodzinne itp.

Przyczyny depresji

Mimo wielu badań nad depresją wciąż nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o jej podłoże. Do potwierdzonych teorii należą te o przyczynach obejmujących czynniki psychospołeczne i biologiczne.

Jako jedną z przyczyn zachorowania na depresję wymienia się niedobór neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego. Odpowiada on m.in. za plastyczność połączeń synaptycznych w mózgu, która to u osób ze skłonnościami do depresji jest znacznie upośledzona. Poziom neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego u osób zmagających się z depresją jest znacznie obniżony.

Inną wskazywaną przyczyną schorzenia są zaburzenia w funkcjonowaniu osi podwzgórze-przysadka-nadnercza. Kontroluje ona m.in. odpowiedź organizmu na stres. Z tego względu w badaniach genetycznych często zwraca się uwagę na mutacje w białkach wchodzących w skład osi lub regulujących jej funkcjonowanie.

Fizyczne objawy depresji jasno wskazują na powiązanie tej choroby z czynnikami biologicznymi. Oczywiście nie oznacza to, że stanowią jedyną czy główną przyczynę schorzenia. U podłoża choroby mogą leżeć także aspekty psychologiczne.

 

Jeśli zaobserwowałeś u siebie jakiekolwiek objawy, które mogą wskazywać na depresję, nie zwlekaj – skontaktuj się ze specjalistą. Rodzaj i stopień nasilenia symptomów to sprawy bardzo indywidualne, jednak zawsze istotne jest jak najwcześniejsze ich wykrycie. W diagnostyce schorzenia może pomóc również Raport Genetyczny Ogen. Pamiętaj, że skłonność do depresji jest dziedziczna – u dzieci osób chorych na zaburzenia depresyjne istnieje większe ryzyko rozwoju tej choroby. 

Tagged , , , ,