Sport

Dopamina w organizmie. Za co odpowiada gen COMT?

Dopamina- czyli molekuła szczęścia. Na pewno wszyscy o niej słyszeliśmy, ale czy wiemy jak działa i co pełni funkcję jej „strażnika” w organizmie.

COMT to nazwa genu oraz enzymu, dzięki któremu jesteśmy w stanie utrzymać prawidłowy poziom neuroprzekaźników. W związku z tym wpływa na wiele cech naszej psychiki. Chcesz dowiedzieć się jakich? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem.

Czym jest COMT?

COMT to enzym katecholo-O-metylotransferaza. Z kolei neuroprzekaźniki to substancje chemiczne, które przewodzą sygnały z jednej komórki nerwowej do drugiej. Właśnie w tym niezwykle ważnym procesie uczestniczy COMT.

COMT pomaga rozkładać dopaminę, proces ten zachodzi głównie w korze przedczołowej –  części mózgu, która jest odpowiedzialna za funkcje poznawcze. To jednak nie jedyna rola, jaką w organizmie pełni COMT. Do jego zadań zaliczamy także metylację. Dzięki niej moduluje wpływ neurotransmiterów katecholaminowych na funkcje poznawcze, funkcje sercowo-naczyniowe i reakcję bólową. COMT jest również odpowiedzialny za metabolizowanie niektórych leków stosowanych w leczeniu m.in. nadciśnienia, astmy i choroby Parkinsona

Dopamina i jej strażnik !

Dopamina u każdego z nas pełni istotną funkcję w procesach emocjonalnych i tzw. wyższych czynnościach psychicznych. Co rozumiemy przez to pojęcie? M.in. kształtowanie zachowania oraz sposób w jaki otoczenie wpływa na naszą psychikę i pojmowanie świata. Jednak należy mieć na uwadze fakt, że dopamina jest na tyle ważna, że zaburzenia w jej funkcjonowaniu są nierozerwalnie połączone z wieloma poważnymi schorzeniami, jak np. fobie społeczne, a nawet chorobami – takimi jak depresja czy choroba Parkinsona.

 

Wrażliwy odkrywca czy wojownik?

Gen COMT jest najbardziej rozpowszechniony pod pojęciem strażnika dopaminy, ale nie należy zapominać także o adrenalinie i noradrenalinie. Generalnie warto wiedzieć, że ma wpływ na bardzo wiele cech naszej psychiki. W zależności od wariantu genu, jaki posiadasz możesz być „wrażliwym odkrywcą”, który cechuje się dużą dozą kreatywności, posiada rozwinięty zmysł estetyczny i zdolnościami artystyczne lub „wojownikiem”, do którego mocnych stron z pewnością zalicza się wysoka odporność na stres i zdolność do współpracy.

Osoby, które są tzw. „wrażliwymi odkrywcami, posiadają wariant A genu COMT, który powoduje, że poziom dopaminy, adrenaliny i noradrenaliny jest wyższy. Wariant C genu COMT, w którym wysoka aktywność COMT przekłada się na niższy poziom neuroprzekaźników, to wariant występujący u „wojowników”. Najszerszą grupę stanowią jednak ludzie posiadający genotyp B, czyli tzw. genotyp mieszany. Przewiduje on obecność cech obu typów – „artystycznej duszy” oraz “wojownika”. Osoby te mają potencjał do rozwijania najlepszych atutów charakteryzujących zarówno jeden, jak i drugi typ osobowości, jednakże stwierdza się w większości, że przyjmują więcej oznak przypisywanych “wrażliwym odkrywców”.  

Chciałbyś wiedzieć jakie talenty i cechy osobowości drzemią w Twoich genach? Nic prostszego – Raport Genetyczny Ogen odkryje przed Tobą najważniejsze predyspozycje genetyczne. 

Tagged , , , , , ,