RAPORT GENETYCZNY

Badania genetyczne- czy są bezpieczne?

Czy można wykonać badanie genetyczne anonimowo?

Analizę genetyczną wykujemy anonimowo. Do identyfikacji badania wykorzystujemy jedynie indywidualny kod kreskowy próbki.  Aby zarejestrować próbkę potrzebne jest podanie adresu e-mail, a do pełnoprawnej realizacji usługi niezbędne jest też udzielenie dwóch pisemnych zgód Użytkownika: -zgody na wykonanie analizy genetycznej i sporządzenie na jej podstawie raportu genetycznego:

– potwierdzenia, że zapoznałeś się z przedstawionymi w formularzu zgód informacjami. 

Badania genetyczne, ich wykonanie i opracowanie na ich podstawie raportu genetycznego jest możliwe pod warunkiem wyrażenia zgody na te czynności. Jest to jedyne miejsce, którym składasz podpis w postaci imienia i nazwiska. To użytkownik ponosi odpowiedzialność za poprawność podanych danych osobowych.

Czy próbka materiału po analizie jest utylizowana? 

Tak. Próbka śliny po wykonaniu analizy genetycznej podlega utylizacji, chyba że Użytkownik podpisując zgodę na biobankowanie zadecyduje o chęci dalszego przechowywania próbki oraz wykorzystywania jej np. do prowadzenia przyszłych badań naukowych i pogłębiania wiedzy o genetyce. 

O dalszych losach próbki decydujesz Ty (możesz zgodzić się na biobankowanie tj. przechowywanie pobranego materiału genetycznego bądź nie, co wiąże się ze zniszczeniem i utylizacją próbki po wykonanej analizie genetycznej). 

czy badania genetyczne są bezpieczne

Czy dane biometryczne udostępniane/sprzedawane są innym firmom?

Nie. Nie sprzedajemy i nie udostępniamy iinnym firmom danych biometrycznych , niezależnie czy mamy na myśli firmy polskie czy zagraniczne. Jesteśmy w zupełności polską firmą, z polskim kapitałem. Nie planujemy sprzedaży spółki czy uzyskania finansowania przez rynki światowe (USA/Chiny itp).

Na jaką formę przetwarzania danych genetycznych wyraża zgodę Użytkownik podpisując formularz zgody przed badaniem? 

Bezpieczeństwo wykonyawnia usług i same badania genetyczne traktujemy z wielką powagą. Dane genetyczne po wykonaniu badania nie są przetwarzane przez firmę, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na ich przetwarzanie w zakresie wybranym w formularzu. Nie ma zgody, na przetwarzanie danych poza zakresem zgód wybranych w formularzu. Zgody te nie są konieczne do udzielenia przy wykonaniu badania, tzn. możesz wykonać badanie i nie udzielić zgody na przetwarzanie danych po jego wykonaniu. Wyróżniamy się wśród konkurencji tym, że nie wypełnienie zgód nie wpływa w żaden sposób na jakość badania i usługi.

Jak szyfrowane są dane i czy znajdują się na polskich serwerach?

Już od momentu złożenia zamówienia i wysyłki zestawów do pobierania próbek zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa. Ma to dla nas ogromne znaczenie, a samo szyfrowanie przebiega kilkuetapowo. 

  1. W każdym z zestawów wysyłanych do klientów znajduje się probówka z losowym kodem kreskowym. Anonimowy proces analizy próbki odbywa się wyłącznie na podstawie tego kodu.
  2. Aby założyć konto i aktywować zestaw należy podać adres e-mail, kod kreskowy z probówki oraz nadać hasło.
  3. Założone konto oprócz potwierdzenia zgodności e-mail wymaga również wykorzystania dwóch haseł: 

-nadanego przez Ciebie hasła do logowania,

-automatycznie generowanego hasła, niezbędnego do odszyfrowania pobranych plików z wynikami analizy genetycznej.

  1. Indywidualnie nadane hasło szyfruje Pobrany z Twojego konta raport genetyczny. Zapewnia to bezpieczeństwo wykonywania testów genetycznych oraz poufność informacji. Hasło z chwilą dostarczenia wyników badania z laboratorium, wysyłane jest na wskazany przez Ciebie adres mailowy, ale później nie jest przechowywane na serwerach Ogen, co dodatkowo zabezpiecza dane w przypadku ataku na serwer Ogen. 
  2. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych w Internecie.
  3. Dodatkowo, korzystamy z najsilniejszych i najlepiej sprawdzonych metod enkrypcji (SHA-256).

Analiza genetyczna odbywa się w polskim laboratorium, znajdującym się na terenie naszego kraju. Pobrany materiał biologiczny podlega więc w zupełności obowiązującym w Polsce i bardzo restrykcyjnym regulacjom prawnym. Wszystkie uzyskane dane przechowujemy wyłącznie na polskich serwerach. 

 

Czy można zamówić badanie z warunkiem zniszczenie zarówno próbki jak i wykasowania wyniku po wykonanym badaniu?

Tak. Dalsze losy wykorzystanej do badania próbki zależa od Ciebie i jeśli nie wyrazisz zgody na biobankowanie, zniszczymy próbkę zgodnie z procedurami laboratorium. Masz również prawo do zażądania wykasowania wyniku po wykonanym badaniu. Muszę wspomnieć, że w pakiecie START znajduje się również możliwość dokupowania innych raportów genetycznych generowanych na podstawie wcześniej wykonanej analizy. W przypadku chęci wykupienia dodatkowego podraportu po usunięciu danych użytkownika z serwisu niestety nie jest to możliwe i wymagałoby wykonania analizy i całego procesu od początku.