jelita

WYKRYJ NIETOLERANCJE POKARMOWE ZA POMOCĄ TESTÓW GENETYCZNYCH

Nieleczone, nieadresowane alergie i niewykryte nietolerancje pokarmowe mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych takich jak przewlekłe niedożywienie, niedokrwistość a nawet otyłość [1,2,3]. Okazuje się również, że nietolerancje pokarmowe i alergie mogą przyczyniać się do przewlekłego obniżenia nastroju. W badaniach wykazano dodatnią korelację między częstotliwością występowania epizodów depresyjnych, a niewykrytymi nietolerancjami [4].  Nietolerancje i alergie charakteryzują się dużą trudnością w jednoznacznym…

Zobacz więcej

Choroba Leśniowskiego-Crohna | Predyspozycje genetyczne

Nieswoiste choroby zapalne jelit (NZJ) to choroba Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Polegają na występowaniu stanu zapalnego w obrębie przewodu pokarmowego, który nie jest spowodowany zakażeniem przez zewnętrzne patogeny.